อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พบปะสื่อวิทยุชุมชนประชารัฐภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง

0
2357

ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อพบปะสื่อมวลชนเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ประจำปี 2562

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบแนวทางในการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่เครือข่ายว่า ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เป็นความจริง มีประโยชน์ และมีความชัดเจนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการ “สร้างข่าวจริง ต่อต้านข่าวลวง” มุ่งสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อข่าวสาร และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่

ด้าน นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวเสริมว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีเว็บไซต์ “สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์” เป็นแหล่งรวบรวมข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล และความเคลื่อนไหวของทางราชการทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังมีการสื่อสารในโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ได้แก่ Facebook “สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์” และเพจ เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ Line- ข่าวจริงประเทศไทย @realnewsthailand ซึ่งสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบข่าวสารได้ สามารถนำไปเผยแพร่ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ ของตนได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย ไร้ข่าวลวง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here