ราชภัฏราชนครินทร์ จับมือกับ สถาบันการสร้างชาติและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

0
1201

ราชภัฏราชนครินทร์ จับมือกับ สถาบันการสร้างชาติและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา ลงนามบันทึกความร่วมมือกับจังหวัดในเขต อีอีซี เพื่อยกระดับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปกรรมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเติบ โต อีอีซี เพื่อสร้างชุมชนสร้างชาติ

วันที่ 19 กันยายน 2563 ทีโรงแรมโนโวเทล สตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง ได้เป็นตัวแทนนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับผู้แทนจังหวัดชลบุรีและผู้แทนจากจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อยกระดับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่เขตพิเศษเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี เพื่อสร้างชุมชนสร้างชาติทั้งนี้การลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรม เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน เกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายตามที่ต้องการ และเกิดการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ยกระดับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมในชุมชนท้องถิ่นรองรับการเติบโตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีชีต่อไป……

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here