กกร.ระยอง ยื่นหนังสือพ่อเมืองระยองเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์บ่อนการพนันและการแพร่ระบาดโควิด-19

0
655

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง หรือ กกร.ระยอง นำโดยนายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และนายยงยุทธ เจริญสุข ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง ได้เข้าพบนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ยื่นหนังสือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์บ่อนการพนันและการแพร่ระบาดโควิด-19

นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่า ที่ประชุม กกร.ระยอง มีประเด็นพิจารณาปัญหาผลกระทบจากบ่อนการพนันและการแพร่ระบาดของโควิด-19 จนเป็นที่มาของการถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่งผลให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับผลกระทบเสียหายเป็นวงกว้าง จึงมีมติและข้อเสนอแนวทางเยียวยาแก่ภาครัฐ 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1.มาตรการเยียวยาจากภาครัฐที่จังหวัดถูกประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กรณีสถานประกอบการถูกสั่งปิด/ถูกกักตัว 4 วัน โดยผู้ประกันตนจะได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ขอภาครัฐขยายความครอบคลุมในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน และไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างนั้น ขอให้ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินทดแทนกรณีการว่างงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเช่นกัน และช่วยเหลือนายจ้างโดยคืนเงินสมทบคำนวณตามจำนวนลูกจ้างที่นายจ้างจ่ายเงินสมทบให้ประกันสังคมย้อนหลังเป็นระยะเวลา 6 เดือน ของธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชย์ พักชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน ขอลดค่าน้ำประปา 10 เปอร์เซ็นต์ ค่าไฟ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 2.มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ช่วยสนับสนุนเงินดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ และลดภาษีต่างๆ 3.มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พิจารณาช่วยเหลือเงินชดเชยรายได้ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ขอสนับสนุนงบประมาณ 200 ล้านบาท จัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยว และขยายเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันไปจนถึง 31 ธ.ค.65 และ 4.ขอให้กำหนดมาตการควบคุมปราบปรามบ่อนพนัน ยาเสพติด และอบายมุขเป็นวาระจังหวัดระยอง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัด ความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนี้อีก

ด้าน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง มีความห่วงใยผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างยิ่งและเข้าใจ ยืนยันว่ามีการนำปัญหาเสียงสะท้อนของประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้ว ซึ่งอยากให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็ว แต่แต่ต้องมั่นใจว่าระยองปลอดเชื้อจริง ๆ จึงจะผ่อนคลายได้ ส่วนเรื่องบ่อนพนัน จะดำเนินคดีทั้งหมดและเข้มงวดจับกุมอย่างจริงจังต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here