นิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ รายการ”กอล์ฟ ธานินทร์ คัพ 2022 แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565”

0
1222

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 24 ธ.ค.ที่สนามกอล์ฟปาริชาติ อินเตอร์เนชั่นแนล กอล์ฟ ลิงค์ จ.ชลบุรี ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ รายการ”กอล์ฟ ธานินทร์ คัพ 2022

แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565” ชิงถ้วยรางวัล ศ.ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดี และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง มีศิษย์เก่า และนิสิตที่สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมการแข่งขัน โดยการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีกอล์ฟธานินทร์ คัพ 2022 ให้คงอยู่และให้เกิดความรักใคร่สามัคคี มีความสัมพันธ์อันดีของเหล่านิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่เหล่านิสิตผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ และเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่เหล่านิสิตที่กำลังศึกษาให้เกิดความมุ่งมั่น ความพยายาม และความตั้งใจเพื่อความภาคภูมิใจในความสำเร็จในภายภาคหน้าอีกด้วย.