ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ เปิดโครงการ “จิตอาสา ฟื้นฟูป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำ” หวังอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง

0
5213

วันที่ 19 พ.ค.ที่พระเจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง นายวุฒิชัย ชนปิยางกูร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บ. IRPC บ. Innovek บ.Camfil บ.TJEL,JEL บ.NALCO บ.Water Doctor ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ “ IRPC-CP จิตอาสา ฟื้นฟูป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำ” โดยมีนายภุชงค์ สฤษฏีชัยกุล ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ร่วมเปิดโครงการ

ก่อนเริ่มกิจกรรมมีการบรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลน จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแยกกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(ปลากะพงขาว) กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่รอบองค์พระเจดีย์กลางน้ำ และบริเวณที่ทำการศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน

บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด มีความประสงค์ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เพิ่มความหลากหลายพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน