นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC (นสช.EEC) รุ่นที่ 2 สถาบันการสร้างชาติ (NBI) จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น CNB AWARD NIGHT

0
279

Corporate Nation-Building (CNB) เป็นโครงการต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยที่มุ่งพัฒนาการทำงานขององค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ วัด และโรงเรียน ให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการสร้างชาติ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาคน ระบบ และบริบทการทำงาน ที่สอดคล้องกับความยั่งยืน และมีส่วนสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อการสร้างชาติ

องค์กรที่ผ่านการประเมินจะได้รับการรับรองเป็นองค์กร CNB และองค์กรที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ โดยมีองค์กรในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าร่วมมากกว่า 60 องค์กร

ในการมอบรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญเป็นผู้มอบรางวัลองค์กรสร้างชาติดีเด่น และมอบเกียรติบัตรรับรององค์กรสร้างชาติ รวมทั้งสักขีพยานจำนวนมาก อาทิ
– ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี
– ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ
– คุณธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และประธานกิตติมศักดิ์ คณะนักศึกษาหลักสูตร นสช.EEC รุ่นที่ 2
– คุณสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
– คุณชัยพล ภูต้องลม ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
– คุณเจน นำชัยศิริ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
– คุณสุรินทร์ จันทร์ชลอ ผู้อำนวยการภาคระดับสูง บริษัท เอไอเอ จำกัด ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตร นสช.EEC รุ่นที่ 2
– คุณสมรส แก้วมงคล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคณะนักศึกษาหลักสูตร นสช.EEC รุ่นที่ 2
– คุณเสรี เรือนหล้า ประมงจังหวัดระยอง
– คุณภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง
– คุณโสพิศ หมัดป้องตัว แรงงานจังหวัดระยอง
– คุณจิรนันท์ บัวสำลี พาณิชย์จังหวัดระยอง
– กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง และชลบุรี
– กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และชลบุรี
ตลอดจนข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้นำภาคประชาสังคมจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกกว่า 200 คน

ทั้งนี้องค์กรที่ได้รับโล่เกียรติคุณองค์กรสร้างชาติดีเด่น ทั้งหมด 4 หน่วยงาน ดังนี้
1. ภาครัฐกิจ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
2. ภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัท อารยกรุ๊ป 2020 จำกัด จังหวัดชลบุรี
3. ภาดประชากิจ (โรงเรียน) ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา จังหวัดชลบุรี
4. ภาคประชากิจ (วัด) ได้แก่ วัดเทพธารทอง จังหวัดจันทบุรี

ในส่วนขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการและได้รับเกียรติบัตรกว่า 60 องค์กร ทั่วภาคตะวันออก เช่น วัดโขดหิน, บริษัท บี.โอ.เอ็น ไลท์ติ้ง จำกัด, บริษัท บุรี คอน จำกัด, บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วินเนอร์ สตาร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด, โรงเเรม สตาร์คอนเวนชั่น ระยอง, บริษัท ทีม เค พาวเวอร์ จำกัด, โรงเรียนคริสตสงเคราะห์, โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์, โรงเรียนเซนต์โยเซฟ, โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ, โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระยอง, คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี, บริษัท สวนพานหิน จำกัด, บริษัท ไทยเทค แมชชีน ดีไซน์ จำกัด, วัดสำนักทอง, บริษัท ภู คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท ชาญมั่นคง จำกัด, บริษัท ไมโคร เอ็นไวรอนเมนทัล จำกัด, บริษัท สยาม ดี.เค. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนระยอง, บริษัท มิติ ดี จำกัด, บริษัท แม็กนั่ม เทรดดิ้ง จำกัด, โรงเรียนบ้านชุมทอง, โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน, โรงเรียนบ้านไร่สามศรี, โรงเรียบบ้านสามสิบพัฒนา, โรงเรียนวุฒินันท์, วัดตากวน, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง, บริษัท อารยกรุ๊ป 2020 จำกัด, วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา, Coffee Zone Classic, บริษัท ระยองรัตน เซอร์วิส แอนด์ ไฮดรอลิค จำกัด, โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา , โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน, โรงเรียนมารีวิทย์ สัตหีบ, โรงเรียนวัฒนานุศาสน์, โรงเรียนบ้านโคกน้อย, โรงเรียนบ้านตาเลียว ,โรงเรียนประชาสงเคราะห์, โรงเรียนบ้านคลองหาด, โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ,โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง, วัดเทพธารทอง, วัดเภตราสุขารมย์, วัดเขาลาน, วัดดอนสำราญ